Cum pot actiona juridic impotriva spamerilor?

SpamAlert.Ro nu este si nu apartine de o autoritate publica, a statului. Raportarea unui SPAM nu inseamna ca SpamAlert.Ro va lua sau poate lua masuri administrative, legale sau juridice impotriva expeditorului.

Pentru a face o plingere legala sau pentru a actiona in justitie expeditorul mesajului SPAM trebuie sa va adresati direct autoritatilor abilitate ale statului.

Incepand cu data de 19 martie 2009, ca urmare a publicarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.22/2009 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, in temeiul dispozitiilor art.21 din acest act normativ, atributiile privind supravegherea si controlul prevederilor legale din domeniul comertului electronic, mentionate in textul Legii nr.365/2002, republicata, au fost preluate de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (www.mcsi.ro, e-mail: office@mcsi.ro). In acest sens, va sugeram sa adresati plangerea dvs. direct Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale (http://www.mcsi.ro/Minister/Domenii-de-activitate-ale-MCSI/Tehnologia-Informatiei/Servicii-electronice/Comert-electronic).

Conform M.C.S.I.

Documente necesare privind comunicarile electronice nesolicitate

Orice persoana interesata, care se considera prejudiciata prin continutul comunicarilor comerciale nesolicitate, poate depune o plangere sau sesizare in forma scrisa, datata si semnata in mod obligatoriu, cu aratarea motivelor pe care se intemeiaza.

Nota:

1. Cererea va contine comunicarea comerciala nesolicitata insotita de full-header. Termenul de full-header reprezinta ansamblul de informatii regasite in mesajul electronic referitoare la expeditor, destinatar, serverele de e-mail etc., altele decat cele din continutul efectiv al comunicarii. Aceste informatii sunt necesare in vederea identificarii exacte a sursei comunicarilor comerciale nesolicitate.

2. Conform art. 16 alin (4) din Legea 365 din 7 iunie 2002 privind comertul electronic, plangerea nu poate fi inaintata daca o cerere in justitie, avand acelasi obiect si aceleasi parti, a fost anterior introdusa.

3. Conform art. 7 alin. (3) din Normele metodologice din 20 noiembrie 2002 pentru aplicarea Legii 365 din 7 iunie 2002 privind comertul electronic, consimtamantul comunicat printr-un mesaj transmis prin posta electronica este valabil exprimat daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) este expediat din cutia postala in care destinatarul doreste sa primeasca comunicarile comerciale;
b) subiectul mesajului este format din concatenarea textului ACCEPT COMUNICARI COMERCIALE DIN PARTEA, scris cu majuscule, si numele sau denumirea persoanei in numele careia se vor transmite comunicarile comerciale.

4. Conform art. 8 alin. (1) si (2) din Normele metodologice din 20 noiembrie 2002 pentru aplicarea Legii 365 din 7 iunie 2002 privind comertul electronic, subiectul mesajelor transmise prin posta electronica, care constituie comunicari comerciale, trebuie sa inceapa cu cuvantul PUBLICITATE scris cu majuscule. Comunicarile comerciale trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii referitoare la persoana in numele careia sunt facute:
a) numele sau denumirea completa;
b) codul numeric personal sau codul unic de inregistrare, dupa caz;
c) domiciliul sau sediul;
d) numerele de telefon si fax;
e) adresa de posta electronica.

5. Conform art. 9 alin. (1), (2), (3) si (4) din Normele metodologice din 20 noiembrie 2002 pentru aplicarea Legii 365 din 7 iunie 2002 privind comertul electronic, destinatarul comunicarilor comerciale are dreptul de a-si revoca consimtamantul de a primi asemenea comunicari prin simpla notificare a furnizorului. Furnizorul are obligatia de a implementa o procedura gratuita, accesibila inclusiv prin mijloace electronice, prin care destinatarul sa poata sa isi revoce consimtamantul. Revocarea consimtamantului prin mijloace electronice trebuie sa-si produca efectele in cel mult 48 de ore de la initierea procedurii. Furnizorul trebuie sa faca publica procedura de revocare a consimtamantului pe pagina proprie de Internet si in cadrul mesajelor care contin comunicari comerciale.

« Index RIF

Xecutive.ro
Nexus Certificari
Solutie destinata Certificator
de calitate (iso, haccp, etc)
www.nexusmedia.ro
SoftWare Parc Auto
Auto*Utilaje*Tarife*Consumuri
Alarme si atentionari configurabile
www.nexusmedia.ro

  Linkuri utile
   NXM Online Tools
NXM.ro

   Nexus ERP Software
NexusERP.ro

   Cursuri de schimb valutare
cursvalutar-db.ro

   Gazduire web si Domenii .RO
123Host.Ro

   Valideaza Coduri Uzuale
Valideaza.Ro

   Coduri Postale
CoduriPostale-db.Ro

   Coduri Utile
123Coduri.Ro