Ce spune legislatia autohtona despre SPAM?


Extras din Legea 365/2002 privind comertul electronic cu modificarile aduse prin legea 121/2006
...
CAPITOLUL II: Furnizarea serviciilor societatii informationale

Art.6: Comunicarile comerciale

(1) Efectuarea de comunicari comerciale prin posta electronica este interzisa, cu exceptia cazului in care destinatarul si-a exprimat in prealabil consimtamantul expres pentru a primi asemenea comunicari.
(2) Comunicarile comerciale care constituie un serviciu al societatii informationale sau o parte a acestuia, in masura in care sunt permise, trebuie sa respecte cel putin urmatoarele conditii:
a) sa fie clar identificabile ca atare;
b) persoana fizica sau juridica in numele careia sunt facute sa fie clar identificata;
c) ofertele promotionale, precum reducerile, premiile si cadourile, sa fie clar identificabile, iar conditiile care trebuie indeplinite pentru obtinerea lor sa fie usor accesibile si clar prezentate;
d) competitiile si jocurile promotionale sa fie clar identificabile ca atare, iar conditiile de participare sa fie usor accesibile si clar prezentate;
e) orice alte conditii impuse prin dispozitiile legale in vigoare.
(3) Comunicarile comerciale care constituie un serviciu al societatii informationale sau o parte a acestuia, atunci cand acest serviciu este furnizat de un membru al unei profesii reglementate, sunt permise sub conditia respectarii dispozitiilor legale si a reglementarilor aplicabile profesiei respective, care privesc, in special, independenta, demnitatea si onoarea profesiei, secretul profesional si corectitudinea fata de clienti si fata de ceilalti membri ai profesiei.
(4) Furnizorii de servicii ale societatii informationale care efectueaza comunicari comerciale au obligatia de a respecta prevederile alin. (1)-(3).
...


Extras din Hotarire nr. 1308 din 11/20/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii 365/2002 privind comertul electronic
...
CAPITOLUL II: Comunicarile comerciale

Art.7

(1) Este interzisa efectuarea de comunicari comerciale prin posta electronica, cu exceptia cazului in care destinatarul si-a exprimat in prealabil consimtamantul expres pentru a primi asemenea comunicari.
(2) Consimtamantul prevazut la alin. (1) poate fi obtinut in orice forma si poate fi probat cu orice mijloc de proba. Sarcina probei revine furnizorului de servicii.
(3) Consimtamantul comunicat printr-un mesaj transmis prin posta electronica este valabil exprimat daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) este expediat din cutia postala in care destinatarul doreste sa primeasca comunicarile comerciale;
b) subiectul mesajului este format din concatenarea textului ACCEPT COMUNICARI COMERCIALE DIN PARTEA, scris cu majuscule, si numele sau denumirea persoanei in numele careia se vor transmite comunicarile comerciale.

Art.8

(1) Subiectul mesajelor transmise prin posta electronica, care constituie comunicari comerciale, trebuie sa inceapa cu cuvantul PUBLICITATE scris cu majuscule.
(2) Comunicarile comerciale trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii referitoare la persoana in numele careia sunt facute:
a) numele sau denumirea completa;
b) codul numeric personal sau codul unic de inregistrare, dupa caz;
c) domiciliul sau sediul;
d) numerele de telefon si fax;
e) adresa de posta electronica.

Art.9

(1) Destinatarul comunicarilor comerciale are dreptul de a-si revoca consimtamantul de a primi asemenea comunicari prin simpla notificare a furnizorului.
(2) Furnizorul are obligatia de a implementa o procedura gratuita, accesibila inclusiv prin mijloace electronice, prin care destinatarul sa poata sa isi revoce consimtamantul.
(3) Revocarea consimtamantului prin mijloace electronice trebuie sa-si produca efectele in cel mult 48 de ore de la initierea procedurii.
(4) Furnizorul trebuie sa faca publica procedura prevazuta la alin. (2) pe pagina proprie de Internet si in cadrul mesajelor care contin comunicari comerciale.
...


Extras din Ordonantei Guvernului 130/2000 cu modificarile aduse prin Legea 51/2003, Legea 365/2002, Legea 363/2007 si OUG 174/2008 - Privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta
...
CAPITOLUL IV: Limitari privind utilizarea anumitor tehnici de comunicatie la distanta

Art.15 - Urmatoarele tehnici de comunicatie la distanta necesita acordul prealabil al consumatorului:

a) sistem automatizat de apel fara interventie umana (automat de apel);
b) telecopiator (fax)
c) adresa de posta electronica (e-mail)
...


Extras din Legea 506/2004, privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice
...
Art.12 - Comunicarile nesolicitate

(1) Este interzisa efectuarea de comunicari comerciale prin utilizarea unor sisteme automate de apelare care nu necesita interventia unui operator uman, prin fax ori prin posta electronica, sau prin orice alta metoda care foloseste serviciile de comunicatii electronice destinate publicului, cu exceptia cazului in care abonatul vizat si-a exprimat in prealabil consimtamantul expres pentru a primi asemenea comunicari.
(2) Fara a aduce atingere prevederilor alin.(1), daca o persoana fizica sau juridica obtine in mod direct adresa de posta electronica a unui client, cu ocazia vanzarii catre acesta a unui produs sau serviciu, in conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, persoana fizica sau juridica in cauza poate utiliza adresa respectiva, in scopul efectuarii de comunicari comerciale referitoare la produse sau servicii similare pe care acea persoana le comercializeaza, cu conditia de a oferi in mod clar si expres clientilor posibilitatea de a se opune printr-un mijloc simplu si gratuit unei asemenea utilizari, atat la obtinerea adresei de posta electronica, cat si cu ocazia fiecarui mesaj, in cazul in care clientul nu s-a opus initial.
(3) in toate cazurile, este interzisa efectuarea prin posta electronica de comunicari comerciale in care identitatea reala a persoanei in numele si pe seama careia sunt facute este ascunsa sau in care nu se specifica o adresa valabila la care destinatarul sa poata transmite solicitarea sa referitoare la incetarea efectuarii unor asemenea comunicari.
(4) Prevederile alin.(1) si (3) se aplica in mod corespunzator si abonatilor persoane juridice.
...


Concluzia?

Art.1 - Legislatie avem berechet, dar:

(1) N-o respectam.
(2) Nu-si bate nimeni capul s-o aplice.

« Index RIF

Xecutive.ro
Nexus BeautyCenterSoft
Soft: Salon, Frizerie, SPA, Gym
Vrei sa stii ce face?
www.nexusmedia.ro
Nexus BeautyCenter
Soft Salon,Frizerie,SPA,Gym
Vrei sa stii cu ce te ajuta?
www.nexusmedia.ro

  Linkuri utile
   NXM Online Tools
NXM.ro

   Nexus ERP Software
NexusERP.ro

   Cursuri de schimb valutare
cursvalutar-db.ro

   Gazduire web si Domenii .RO
123Host.Ro

   Valideaza Coduri Uzuale
Valideaza.Ro

   Coduri Postale
CoduriPostale-db.Ro

   Coduri Utile
123Coduri.Ro